queen witch

Alerji olmuştum kampta. Babam aradı söyledim. ”Defolu mal gibisin, kesin o genler annenden geçti”

siktir

pale-w0man:

⌧⌧